Down for Maintenance

۲۰ مهر ۱۳۹۶

پیام Down for Maintenance در سایت ثبت نام لاتاری

ثبت نام لاتاری ۲۰۱۹ به طور رسمی در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۷ آغاز شده ولی در تاریخ ۱۱ اکتبر به دلیل بروز رسانی و تعمیر سایت اصلی ثبت نام بسته شده و مراجعه کننده گان با پیغام AES is currently down for maintenance. Please try again later ( در حال حاضر برای تعمیر و نگهداری پایین است. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید ) مواجه شدند.     بازه جدید ثبت نام از چهارشنبه ۱۸ اکتبر در ساعت ۱۱:۰۰ صبح شروع […]