فرم ثبت نام فارسی


نکات مهم قبل از ثبت نام

عکس ها باید مشخصات زیر را داشته باشد: آتیه ای بدون سایه پشت زمینه سفید ابعاد 600 در 600 پیکسل (مربعی) بدون روتوش و فتوشاپ و سایه و... عکس های سه در چهار و تبدیل شده به سایز فوق قابل قبول نمی باشد. نیازی به چاپ عکس و یا اسکن نمی باشد و میتوانید فایل عکس را از اتلیه دریافت و برای ما سریعا ارسال کنید.

لطفا قبل از تکمیل فرم نکات مهم و ضروری خواسته شده رعایت گردد .